masiv_ood@abv.bg
Посетете ни във фейсбук Местоположение Местоположение
Счетоводство - тел.: 0896 826 962
Поръчки и продажби - тел.: 0899 615 276
Строителна фирма “МАСИВ-4” ООД гр. Раковски  е създадена през 1994. Основната дейност на фирмата е проектиране и строителство, ремонт и преустройство на промишлени и граждански сгради, както и на В и К, хидротехнически  и пътни съоръжения.
Фирмата извършва оценки на недвижими имоти и земеделски земи.
Дружеството разполага с необходимата строителна техника,  механизация и оборудване,  собствен бетонов и варов център, както и цех за арматурни заготовки, които обслужват населението на гр. Раковски и околните селища.
На  разположение на фирмата е екип от висококвалифицирани проектанти и техници.
Административният състав е 10 души, а средносписъчния състав на работниците заети пряко в строителството е 60 души.
Фирмата има 33% дялово участие във фирма “ЕкоСтрой” ООД гр. Раковски /бившето БКС Раковски/, която фирма също разполага със собствена механизация и бетонов център.